Av. Oral Hisarcıklıoğlu tarafından kurulmuş olan Hisarcıklıoğlu Hukuk Bürosu; hukukun üstünlüğünü, ahlak ve meslek etiğine saygıyı benimser bir biçimde hukuk hizmeti vermektedir. Hisarcıklıoğlu Hukuk Bürosu; her biri kendi alanlarında uzmanlaşmış avukatlar, asistanlar ve katiplerden oluşan kadrosu ile müvekkillerine en iyi şekilde hizmet vermek adına koordineli bir biçimde çalışmaktadır.


Hisarcıklıoğlu Hukuk Bürosu; Şirket Danışmalıkları, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, İş Hukuku, Şirketlerin kurulması, Şirketlerin birleşmesi, Şirketlerin iflası, Vergi Davaları, Vergi Uzlaşmaları, Bilişim Hukuku gibi alanlarda kurumsal firmalara sürekli olarak hizmet vermenin yanı sıra gerçek kişilere yönelik İşçi Davaları, Aile Hukukuna ilişkin davalar, Vatandaşlık Hizmetleri gibi alanlarda da hizmet verir.

Büromuzda öncelikli olarak kendi tecrübelerimiz ile geliştirmiş olduğumuz E-HİS Sistemi ile ihtilaflar meydana gelmeden önce müvekkillerimizin daha güvenli bir biçimde gerek ticareti gerekse de diğer konularda ki bilgilendirmelerimiz ile önleyici bir hukuk sistemi benimsenmektedir. Tecrübelerimiz ile birlikte geliştirmiş olduğumuz E-HİS Sistemi ile danışmanlık hizmeti vermiş olduğumuz birçok firmadaki gözlemlerimize göre ihtilafların büyük oranda azaldığını görmekteyiz.

Büromuzda Sürekli Danışmanlık Hizmeti – Dava Takibi – İcra Takibi olmak üzere 3 ana sistem benimsenmiştir. Bu sistemlerle kendi alanlarında uzmanlaşmış bulunan ekibin bilgi ve tecrübesi ile her duruma özgü spesifik olarak çözümler üretilmek sureti ile en hızlı ve en doğru şekilde sonuca ulaşmayı hedefler. Günümüzdeki teknolojik gelişmelere kendisini en iyi şekilde adapte eden büromuz bu sayede müvekkilleri ile sürekli entegre olarak iletişim halinde olup her konuda hızlı bir biçimde sonuç almayı hedeflemiştir.

Çalışma Prensibimiz

Müvekkil adına takip edilen iş için müvekkilden alınan masraf avansları, büromuz muhasebe birimi tarafından müvekkilin cari hesabına işlenir. Bu avanstan iş esnasında yapılan harcamalar davanın kazanılması halinde karşı taraftan, borcun tahsil edilmesi halinde ise borçludan geri alınarak tekrar müvekkilin cari hesabına işlenir. Müvekkillerimiz iş esnasında yapılan masraflara ve oluşan tahsilatlara ilişkin cari döküm ekstresi ve harcama belgelerini incelenmek üzere her zaman ofisimizden talep edebilirler.

Davalarda müvekkillerimiz tarafından tarafımıza ödenecek vekalet ücreti, o tarihte geçerli olan "Ankara Barosu Tavsiye Edilen En Az Ücret Tarifesi" baz alınarak taraflarca karşılıklı mutabakat ile belirlenir.