layout styles

SGK kayıtlarının gerçeği yansıtmaması

Günümüzdeki en büyük hukuki ihtilaflardan biri de işçi ve işveren arasındaki arasında bulunan davalarıdır. Bu davaların bir çoğunun sebebi işçinin alacaklarını alamaması veya işverenin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeni ile açılan davalarıdır. Öncelikli olarak firmaların işçinin almış olduğu ücret, fazla mesai , resmi tatil ücret alacakları vs. gibi özlük hakları bu davaların temelini oluşturmaktadır. İşveren tarafından bu hususlara dikkat edilmemesi nedeni ile veya kayıtların hatalı tutulması sonucunda işçiler tarafından iş sözleşmesi iş kanunu 24/e maddesi uyarınca işçinin haklı bir nedene dayanarak fesihi ile kıdem tazminatı alabilir. Ayrıca ödenmemiş olan hakllarını da ayrıca faizi ile birlikte tahsil edeceği gibi SGK tarafından firmalar yüksek tutarlı idari para cezaları ile firmalar karşı karşıya kalmaktadır.

Dikkat! Bu web sitesinde yer alan açıklamalar tamamen genel bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup yer alan bilgiler nedeniyle herhangi bir sorumluluğu kabul etmemekle birlikte Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği madde 9'da açıkça belirtilen, “İnternet dahil, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen "Avukatlık Meslek Kuralları’na aykırı olmayacak şekilde” kendisini ifade etme hakkına sahiptir" ilkesine dayanılarak bu doğrultuda hazırlanmıştır. Gerek kanun gerekse de içtihat değişiklikleri olabileceği gibi her olaya ilişkin olarak uygulanacak ayrı çözüm önerisi ve detaylı hukuki bilgi için avukatlık büroları ile iletişime geçmenizi öneririz.