layout styles

Senetlerde yetki sözleşmesine dikkat!

Günümüzde birçok senet metninde “ihtilaflar halinde ………… mahkemeleri yetkilidir.” Şeklinde metin yer almakta olup bu metin taraflar arasında yetki sözleşmesi olarak fiilen uygulanmaktadır. Yıllardır süren bu şekilde ki işlemler yargıtayın ilgili dairesi tarafından söz konusu yetki sözleşmesinin senedin tarafları tacir olması halinde geçerli olacağı tarafların tacir olmaması halinde bu yetki sözleşmesinin geçersiz olacağı ve genel esaslara göre söz konusu senedin yetkili mahkemesi belirleneceği karara bağlanmıştır.

Dikkat! Bu web sitesinde yer alan açıklamalar tamamen genel bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup yer alan bilgiler nedeniyle herhangi bir sorumluluğu kabul etmemekle birlikte Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği madde 9'da açıkça belirtilen, “İnternet dahil, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda avukatlık mesleğinin onur ve kurallarına, avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen "Avukatlık Meslek Kuralları’na aykırı olmayacak şekilde” kendisini ifade etme hakkına sahiptir" ilkesine dayanılarak bu doğrultuda hazırlanmıştır. Gerek kanun gerekse de içtihat değişiklikleri olabileceği gibi her olaya ilişkin olarak uygulanacak ayrı çözüm önerisi ve detaylı hukuki bilgi için avukatlık büroları ile iletişime geçmenizi öneririz.