VEKALET BİLGİLERİ

Av. Oral HİSARCIKLIOĞLU

T.C. Kimlik Numarası: 329 419 09456

Baro / Sicil No: Ankara Barosu / 22119

Adres: 1354.Cad. Fora İş Merkezi No: 138/54-3A İvedik OSB, Yenimahalle / Ankara


Av. Oğuzhan SARAÇ

T.C. Kimlik Numarası: 554 115 37416

Baro / Sicil No: Ankara Barosu / 32154

Adres: 1354.Cad. Fora İş Merkezi No: 138/54-3A İvedik OSB, Yenimahalle / Ankara

BANKA BİLGİLERİ

Türkiye Vakıflar Bankası İvedik Organize Sanayi Şubesi
TR 93 0001 5001 5800 7300 5830 85


ÖNEMLİ HUSUSLAR


# Özel kişiler noterde vekâletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.
# Boşanma vekâletnamesi için iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanında evli ibaresi yoksa evlilik cüzdanı gerekmektedir.
# Şirketler adına düzenlenecek vekaletnameler de imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir. Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.
# Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler.